Jadwal Ujian Tengah Semester 1 dan Pelajaran SMPK 1 PENABUR

HARI TANGGAL WAKTU KELAS
7 A 7 B 7 C 7 D 8 A 8 B 8 C 8 D 9 A 9 B 9 C 9 D
Kamis 07:00 – 08:00 UTS PLKJ
08:00 – 08:30 Istirahat
08:30 – 09:10 FISIKA B ING B I PAK B ING IPS OR MAT MAND MAT TIK B I
09:10 – 09:50 MAT B ING PAK B I IPS MAT OR MAT MAND MAT TIK CFP
09:50 – 10:30 MAT PAK B ING MAT B I MAT IPS PLKJ MAT B I CFP MAND
19-Sep-13 10:30 – 11:00 Istirahat
11: 00 – 11:40 PAK MAT B ING MAT B I B ING MAT IPS KET KET MAND TIK
11:40 – 12:20 PLKJ MAT IPS B I PAK B ING MAT CFP KET KET B I TIK
12:20 – 12:50 Istirahat
12:50 – 13:30 B I PLKJ B I B ING MAT PAK MAT B ING TIK MAND KET KET
13:30 – 14:10 B I IPS PLKJ B ING MAT CFP B I B ING IPS TIK KET KET
Jumat 07:00 – 09:00 UTS FISIKA
09:00 – 09:30 Istirahat
09:30 – 10:30 UTS MANDARIN
10:30 – 11:00 Istirahat
20-Sep-13 11:00 – 11:45 BIO PKN IPS B ING B ING TIK PAK MAT KES KES B ING IPA
11: 45 – 12:30 PKN BIO B ING FISIKA PAK IPS B ING TIK KES KES IPA MAT
12:30 – 13:15 B ING B I BIO PKN MAT B ING TIK FISIKA B ING IPA KES KES
Senin 07:00 – 09:00 UTS MATEMATIKA
09:00 – 09:30 Istirahat
09:30 – 10:30 UTS TIK
10:30 – 11:00 Istirahat
23-Sep-13 11:00 – 11:45 KET KET FISIKA MAND MAT PAK IPS B I MAT B I FISIKA IPS
11:45 – 12:30 KET KET MAND MAT FISIKA B I FISIKA PAK B I IPS BIO CFP
12:30 – 13:15 MAND FISIKA KET KET CFP FISIKA B I MAT FISIKA MAT IPS B I
Selasa 07:00 – 08:00 UTS AGAMA
08:00 – 08:30 Istirahat
08:30 – 10:00 UTS IPS
10:00 – 10:30 Istirahat
24-Sep-13 10:30 – 11:15 TIK NS B ING IPA KET KET MAND B ING B ING PLKJ PKN MAT
11:15 – 11:55 NS TIK IPA B ING KET KET MAT MAND PLKJ B ING MAT PKN
11:55 – 12:35 IPA B ING TIK NS MAND MAT KET KET MAT PKN PLKJ FISIKA
12:35 – 13:15 B ING IPA NS TIK B ING MAND KET KET PKN MAT FISIKA PLKJ
Rabu 07:00 – 08:00 UTS BIOLOGI
08:00 – 08:30 Istirahat
08:30 – 10:00 UTS BAHASA INGGRIS
10:00 – 10:30 Istirahat
25-Sep-13 10:30 – 11:15 IPS MAND KES KES PLKJ PKN B ING CFP IPS BIO B I NS
11:15 – 12:00 MAND B ING KES KES IPS PLKJ PKN B ING B I FISIKA NS BIO
12:00 – 12:45 KES KES MAND IPS PKN CFP PLKJ B I BIO NS PAK BI
Kamis 07:00 – 08:30 UTS BAHASA INDONESIA
08:30 – 09:00 Istirahat
09:00 – 10:00 UTS PKN
10:00 – 10:30 Istirahat
26-Sep-13 10:30 – 11:10 MAT PAK PLKJ MAT B I MAT BIO B ING TIK MAND KET KET
11:10 – 11:50 PAK MAT CFP PLKJ B ING B I MAT BIO MAND TIK KET KET
11:50 – 12:25 PLKJ B I MAT PAK BIO B ING B I MAT KET KET TIK MAND
12:25 – 13:00 B I PLKJ PAK CFP MAT BIO B ING B I KET KET MAND TIK